Het idee voor het Bezinningstehuis is ontstaan naar aanleiding van de toenemende vraag naar specifieke hulpverlening. Om hieraan te kunnen voldoen willen we een zelfstandig instituut opzetten en beheren, dat mogelijkheden biedt voor zowel individuen als groepen.

Kernactiviteiten worden opvang en begeleiding van personen die een heroriëntatie vragen ten aanzien van hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. In de doelstelling van het Bezinningstehuis kunt u onze visie lezen.

Tevens willen we een veilige, ongedwongen en aangename plaats bieden voor personen met levensvraagstukken, waar ingespeeld kan worden op individuele noden, in samenwerking met andere betrokkenen. Belangrijk hierbij is de natuurlijke binding van het instituut met de authentieke omgeving.

De omringende natuur is noodzakelijk voor het kunnen realiseren van specifieke activiteiten, en levert door middel van rust en ruimte essentiële condities voor het creëren van de juiste atmosfeer.

Wij worden een laagdrempelig centrum voor persoonlijke begeleiding, medemenselijke hulpverlening en educatie. Centraal uitgangspunt is het specifieke individu.

Indien u nadere informatie wenst kunt u contact met ons opnemen.